Menu

Politie Arbeidstijdenwet


Welkom op de website van Arbeidstijdenwet-Politie.


Hier kan je de belangrijkste ATW-artikelen raadplegen met daarbij in het kort de criteria die aan het betreffende artikel verbonden zijn.

Hoewel de website speciaal ontwikkeld is voor het operationele politiewerk, zijn de artikelen ook toepasbaar in andere beroepstakken.

Hij is dus multidisciplinaire.

Het doel.


Het doel van de website is om operationeel leidinggevenden en medewerkers snel en eenvoudig inzicht te geven in de relevante ATW-artikelen.

Het is een ondersteunend middel bij het voorkomen van ATW-overtredingen bij de politie.

De indeling.


Het hoofdmenu bevat 3 categorieƫn die onderverdeel zijn in subcategorieƫn.

Elke subcategorie geeft het relevante ATW-artikel weer met indien van toepassing, een verdere toelichting.

Hoofdmenu.


1. Beboetbare Overtredingen

2. Uitzonderingsbepalingen

3. Niet Beboetbare Overtredingen

Het ontwerp is in samenwerking gemaakt door:


Brian Balsma & Dave Kozijn